Oprogramowanie CRM dla firm
NieruchomościPrzepisy

Dyrektywa budynkowa EPBD i jej wpływ na firmy

Dyrektywa budynkowa EPBD i jej wpływ na firmy

Unia Europejska przyjęła dyrektywę, która ma poprawić efektywność charakterystyki energetycznych wszystkich budynków. Jej celem jest obniżenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych nieruchomości. Jaki wpływ nowe prawo będzie mieć na firmy? O tym dowiesz się niżej.

Co to dyrektywa budynkowa? Co to jest EPBD?

Dyrektywa budynkowa EPBD to unijne prawo mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków w Unii Europejskiej. EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) jest kluczowym elementem polityki UE dotyczącej zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Do głównych celów EPBD należy:

 • Zwiększenie efektywności energetycznej budynków – dyrektywa ma na celu obniżenie zużycia energii w budynkach poprzez stosowanie bardziej energooszczędnych technologii i materiałów budowlanych.
 • Zmniejszenie emisji CO2 – poprawa efektywności energetycznej budynków ma prowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co jest kluczowym celem w walce z globalnym ociepleniem.
 • Promowanie odnawialnych źródeł energii – dyrektywa zachęca do korzystania z odnawialnych źródeł energii w budynkach, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna.
 • Wspieranie renowacji istniejących budynków – EPBD kładzie nacisk na renowację i modernizację starszych budynków, aby poprawić ich efektywność energetyczną.

EPBD jest implementowana przez państwa członkowskie UE poprzez wdrożenie dyrektywy do prawa krajowego. Komisja Europejska monitoruje ten proces i może podejmować działania prawne przeciwko państwom, które nie spełniają jej wymogów. Oto jak realizacja dyrektywy budynkowej ma przebiegać w czasie:

Monitor rozmów z klientami
 • Sektor mieszkaniowy — do 2030 roku wymagane jest obniżenie średniego zużycia energii pierwotnej o 16% w porównaniu do obecnych poziomów. Natomiast do 2035 roku oszczędności mają sięgnąć 20-22%.
 • Budynki niemieszkalne — w ciągu najbliższych lat planowana jest renowacja najbardziej energochłonnych obiektów. Do 2030 roku odnowionych ma zostać 16% najmniej efektywnych energetycznie budynków niemieszkalnych, a do 2033 roku – 26% tej grupy.
 • Nowe inwestycje publiczne i prywatne — wprowadzony zostanie obowiązek osiągania zero emisyjności dla nowo wznoszonych budynków użyteczności publicznej już od 2028 roku, a dla obiektów prywatnych od 2030 roku. Oznacza to zakaz wykorzystywania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej w tego typu nieruchomościach.
 • Przygotowanie do OZE — nowo budowane budynki powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający późniejszą instalację paneli fotowoltaicznych w celu czerpania energii ze źródeł odnawialnych.

EPBD a ogrzewanie budynków

Do 2040 roku każde państwo będzie zobowiązane przedstawić szczegółowy plan działań mających na celu całkowite wyeliminowanie ogrzewania budynków za pomocą nieodnawialnych nośników energii. Plany te określają konkretne terminy i etapy rezygnacji z paliw kopalnych w tym sektorze. W miejsce nieekologicznych systemów grzewczych promowane będą rozwiązania bezemisyjne, takie jak pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne czy podłączenie do miejskich sieci ciepłowniczych zasilanych energią odnawialną. Pozwoli to stopniowo dekarbonizować sektor ogrzewania budynków.

Dyrektywa budynkowa a działalność gospodarcza

Właścicieli firm posiadających oraz wynajmujących nieruchomości najbardziej powinna interesować dyrektywa EPBD w kontekście budynków niemieszkalnych. To właśnie te zapisy będą miały wpływ na wydatki spowodowane nowym prawem. Okazuje się, że nieefektywne budynki niemieszkalne trzeba będzie ocieplić, wymienić okna, wyposażyć w panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Takie inwestycje mogą być zabójcze dla budżetów wielu firm.

Dodatkowy problem rodzi się dla tych przedsiębiorstw, które np. wynajmują lokale w budynkach mieszkalnych. Konieczność zwiększenia ich efektywności energetycznej na pewno będzie skutkowała podniesieniem kwot czynszów. Jednocześnie zmiany w prawie odczuje sektor budowlany, który będzie musiał dostosować swoje projekty do standardów EPBD. Rodzi to wyzwania zakupu odpowiednich materiałów oraz szkolenia pracowników z nowych technik i technologii budowlanych. To nie tylko kolejne inwestycje, ale również wyższy koszt samej budowy, a więc ceny dla końcowego odbiorcy. Przez to cena nieruchomości wzrośnie, co może negatywnie odbić się na rynku, gdyż nich takich budynków, czy lokali nie kupi/wynajmie.

Poznaj problemy dla firm związane z EPBD:

 • Modernizacja budynków — przedsiębiorstwa muszą zainwestować znaczne środki finansowe w modernizację i renowację istniejących budynków, aby spełnić nowe standardy energetyczne. Dotyczy to zarówno instalacji nowych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, jak i wymiany okien czy ocieplenia budynków.
 • Nowe technologie – koszt montażu nowoczesnych technologii, takich jak panele słoneczne, pompy ciepła czy systemy zarządzania energią, wiąże się z dużymi nakładami finansowymi.
 • Przestoje w działalności — prace budowlane i modernizacyjne mogą powodować przestoje w działalności firm, co negatywnie wpływa na ich produktywność i rentowność.
 • Koszty czasowe — proces adaptacji do nowych wymagań często jest czasochłonny, co może prowadzić do opóźnień w realizacji projektów i innych działań biznesowych.
 • Wzrost cen wynajmu i nieruchomości — firmy wynajmujące biura lub lokale użytkowe mogą doświadczyć wzrostu cen najmu, ponieważ właściciele budynków przenoszą koszty modernizacji na najemców.
 • Niedostępność lokali — wysokie koszty modernizacji mogą spowodować, że niektóre budynki staną się nieopłacalne do utrzymania i będą wyłączone z rynku, zmniejszając dostępność powierzchni biurowych czy handlowych.
 • Brak zasobów finansowych — MŚP mogą mieć większe trudności w pozyskaniu funduszy na modernizację budynków w porównaniu do dużych korporacji, co stawia je w mniej korzystnej sytuacji konkurencyjnej.
 • Wsparcie finansowe — chociaż istnieją programy wsparcia finansowego, nie wszystkie małe firmy mają dostęp do tych środków lub są świadome ich istnienia.
 • Ryzyko regulacyjne i prawne — złożoność i ciągłe zmiany przepisów mogą powodować trudności w ich interpretacji i spełnieniu wymagań, co z kolei może prowadzić do kar i sankcji.
 • Wymogi administracyjne — dodatkowe obciążenia administracyjne związane z monitorowaniem i raportowaniem efektywności energetycznej mogą być uciążliwe dla firm, szczególnie tych mniejszych.

Udostępnij