Monitor rozmów z klientami

Polityka prywatności

Wstęp

ASARI Sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników swoich serwisów internetowych i nie zabiega o ich identyfikację. Prywatność osób odwiedzających nasze serwisy jest chroniona na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO/GDPR).

Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ASARI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-613), ul. Chałubińskiego 8. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@asari.pl.

Przetwarzanie zgłoszeń dotyczących danych osobowych

Za pomocą strony internetowej asaricrm.com przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach i na podstawach prawnych, określonych w poniższej tabeli.

CelPodstawa prawnaOkres przetwarzania
1Przygotowanie i przedstawienie oferty w odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, zamówionej rozmowy telefonicznej lub poprzez narzędzie live chatPodjęcie działania na żądanie osoby w celu zawarcia lub realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODODane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy z klientem, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, zaś w przypadku niedojścia do zawarcia umowy – przez okres prowadzenia analiz sprzedażowych, jednak nie dłużej niż 3 lat. 
2Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego, zamówionej rozmowy telefonicznej lub poprzez narzędzie live chatPrawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w odpowiedzi na zapytania – art. 6 ust. 1 lit. f RODODane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania i przygotowania odpowiedzi, a następnie dla celów analitycznych i marketingowych, jednak nie dłużej niż 3 lat, lub do złożenia uzasadnionego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.
3Administrowanie, zabezpieczanie i dostosowywanie strony internetowej do potrzeb i ustawień użytkownika oraz, śledzenie ruchu na stronie poprzez cookies.Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia strony internetowej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także zgoda użytkownika na przetwarzanie danych za pomocą plików cookies, wyrażana poprzez ustawienia przeglądarki.Dane będą przechowywane do czasu realizacji interesu administratora lub złożenia uzasadnionego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.
4Prowadzenie analiz statystycznych i marketingowychPrawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu badań i analiz statystycznych, sprzedażowych i marketingowych
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane będą przechowywane do czasu realizacji interesu administratora lub złożenia uzasadnionego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, jednak nie dłużej niż 3 lat.
5Obrona lub dochodzenie roszczeńPrawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie przed potencjalnymi roszczeniami lub dochodzeniu ich
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane będą przechowywane do czasu realizacji interesu administratora lub upływu terminów przedawnienia wynikających z przepisów prawa (termin ogólny dla przedsiębiorców wynosi 3 lata)

Podanie danych jest dobrowolne.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Ujawnianie danych osobowych

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasz personel i współpracownicy, inni Administratorzy oraz podmioty współpracujące z Administratorem i działające wyłącznie na polecenie ASARI, takie jak dostawcy usług IT i wsparcia technicznego, usług telekomunikacyjnych, usług archiwizacji i niszczenia dokumentów, usług consultingowych, doradczych i prawnych, usług marketingu online i analizy ruchu w serwisie, z których korzystamy przy prowadzeniu strony internetowej w zakresie koniecznym w celu zarządzania stroną oraz obsługi kontaktów z użytkownikami.

Miejsce przetwarzania danych osobowych

Nasi kontrahenci przetwarzają dane głównie w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. Większość naszych kontrahentów lokuje powierzone im dane osobowe na serwerach znajdujących się na terenie EOG. W innych przypadkach zadbaliśmy, aby zachować gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Polityka plików cookies “ciasteczek”

Nazwy i rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez naszą stronę www:

  • Analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.
  • Funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.
  • Reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.
  • Związane z social media – wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google, Linkedin itp.

Cel wykorzystywania plików cookies przez naszą stronę www

Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, aby lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez użytkowników, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na tej stronie.

Pliki cookies pozwalają dostosować Serwis do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. Wykorzystywane są także do opracowywania statystyk, które służą do optymalizowania treści serwisu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Informacje dodatkowe

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat Państwa danych osobowych, sposobu ich zabezpieczenia lub możliwości ich zaktualizowania lub usunięcia mogą je Państwo uzyskać kontaktując się z nami pod adresem rodo@asari.pl.

ASARI sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany podanych tutaj informacji poprzez wprowadzenie modyfikacji do powyższego zapisu.