Oprogramowanie CRM dla firm
FinansePodatki

Grzywna za wykroczenie skarbowe – zmiany w 2023

Grzywna za wykroczenie skarbowe – zmiany w 2023

Grzywna za wykroczenie skarbowe to rodzaj kary finansowej, która nakładana jest na podatnika przez organy skarbowe lub sąd w sytuacji naruszenia prawa. Jej wysokość jest zmienna w zależności od stawek ustalanych odgórnie.

Wykroczenia skarbowe są określone w Kodeksie karnym skarbowym i obejmują różne rodzaje naruszeń związanych z podatkami i opłatami, takie jak niewłaściwe deklarowanie dochodów, niepłacenie podatków, nieprzestrzeganie procedur skarbowych czy niewłaściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nałożenie grzywny ma na celu ukarać sprawcę wykroczenia skarbowego i odstraszyć innych od podobnych działań.

Jaka jest kara grzywny za wykroczenie skarbowe w 2023?

Kary grzywny za wykroczenia skarbowe są ustalane w oparciu o kwoty, a nie stawki dzienne, jak to ma miejsce w przypadku przestępstw skarbowych. Kary te mogą wynosić od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia do czerwca 2023 roku stawki grzywny za wykroczenie były następujące:

Monitor rozmów z klientami
  • Najniższa grzywna wynosi 349 zł.
  • Najwyższa grzywna wynosi 69.800 zł.
  • Grzywna wymierzona przez wyrok nakazowy może wynosić do 34.900 zł, co jest dziesięciokrotnością minimalnego wynagrodzenia.
  • W przypadku mandatu karnego grzywna nie może przekroczyć 17.450 zł, co stanowi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

Z kolei od lipca do grudnia 2023 pojawiają się zmiany w wysokości grzywny za wykroczenie skarbowe:

  • Najniższa grzywna wynosi 360 zł.
  • Najwyższa grzywna wynosi 72.000 zł.
  • Grzywna wymierzona przez wyrok nakazowy może wynosić do 35.000 zł, co jest dziesięciokrotnością minimalnego wynagrodzenia.
  • W przypadku mandatu karnego grzywna nie może przekroczyć 18.000 zł, co stanowi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

Do jakiej kwoty wykroczenie skarbowe?

Wykroczenie skarbowe jest definiowane jako nieumyślne naruszenie przepisów prawa podatkowego, które nie spełnia kryteriów przestępstwa skarbowego. Kwota, która sprawia, czy dane naruszenie jest traktowane jako wykroczenie, czy przestępstwo skarbowe, zależy od specyfiki danego przepisu prawa podatkowego i może ulegać zmianom w zależności od decyzji ustawodawcy. Ponadto, kara za wykroczenie skarbowe jest zazwyczaj ustalana jako grzywna, której kwota może wahać się od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Według ustawy o VAT, jeśli naruszenie przepisów podatkowych spowoduje niedopłatę podatku w wysokości przekraczającej 250.000 PLN, jest to już traktowane jako przestępstwo skarbowe, a nie wykroczenie. W przypadku innych przepisów kwoty mogą się różnić.

Udostępnij