Oprogramowanie CRM dla firm
AktualnościFinansePodatki

Minimalny podatek CIT obowiązuje już od stycznia 2024

Minimalny podatek CIT obowiązuje już od stycznia 2024

Od stycznia 2024 roku polski rynek czekają istotne zmiany w przepisach podatkowych, które mają wpłynąć na działalność przedsiębiorstw. Wprowadzone w 2022 roku regulacje w ramach tzw. Polskiego Ładu mają dotyczyć podatku minimalnego CIT. Przepisy zostały zawieszone na dwa lata i powracają w 2024 roku. Kogo dotyczy podatek CIT i do kiedy należy go uregulować?

Podatek CIT – czym jest?

Podatek CIT jest podatkiem od dochodów osób prawnych. W zależności od podmiotu wynosi on 9 lub 19%. Opodatkowaniu podlega dochód, czyli nadwyżka przychodów uzyskana z poniesionych kosztów i jest to suma dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Wybrane dochody mogą zostać zwolnione z podatku, pod warunkiem przekazania ich na działalność statutową przedsiębiorstwa. Specjalną formą podatku CIT, dotyczącą spółek kapitałowych jest CIT estoński, czyli zysk spółki netto.

Kto jest podatnikiem CIT?

Zgodnie z wytycznymi, podatnikami CIT są:

  • osoby prawne,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
  • spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podatek CIT – stawki

Ze względu na podmiot, stawki CIT przedstawiają się następująco:

  • 19% podstawy opodatkowania,
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników oraz firm rozpoczynających działalność.

Nowy podatek CIT

Podatek minimalny, inaczej podatek od spółek, to nowa forma podatku CIT. Kto będzie zobowiązany go zapłacić? Według regulacji mają to być podmioty, które nie wykazują dochodu lub wykazują go na poziomie minimalnym (bez uzasadnionej przyczyny). Podatek minimalny jest naliczany niezależnie od zwykłego podatku CIT i ma wynosić 10% podstawy opodatkowania. Jego celem ma być ograniczenie sytuacji, kiedy to większe spółki stale raportują niski dochód bądź stratę, pomimo osiągania znacznych obrotów. Warto podkreślić, że nowy podatek minimalny nie będzie dotyczył niektórych podatników, np. tych, którzy rozpoczęli w danym roku działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw finansowych.

Oprogramowanie CRM dla firm

Minimalny CIT – od kiedy?

Podatek od minimalnych zysków wszedł w życie już 1 stycznia 2024 roku. Z racji faktu, że jest to sprawozdanie roczne, termin pierwszej spłaty zobowiązania przypadnie dopiero na 2025 rok. Co ciekawe, podatek od minimalnych zysków istnieje już od 2022 roku, ale ze względu na sytuację w kraju został on wstrzymany aż do teraz.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Podatek CIT – informacje podstawowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Udostępnij