Oprogramowanie CRM dla firm
FinansePodatki

PIT-2 – obowiązki pracodawcy

PIT-2 – obowiązki pracodawcy

Wraz z początkiem roku każdy pracodawca stoi przed koniecznością przypomnienia sobie kluczowych aspektów związanych z obowiązkami podatkowymi, które dotyczą zarówno jego firmy, jak i zatrudnionych pracowników. Jednym z tych elementów jest formularz PIT-2. O czym powinien pamiętać każdy pracodawca w związku z tym dokumentem?

Czym jest PIT-2?

PIT-2, czyli “Oświadczenia podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych” to dokument pracownika, który upoważnia jego pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Każdy pracodawca ma obowiązek pobierać od wynagrodzenia swojego pracownika zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest od osób, które uzyskują przychody:

 • ze stosunku pracy,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z pracy nakładczej,
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,
 • z umów cywilnoprawnych,
 • z kontraktów menedżerskich,
 • z umów o zarządzanie.

Zaliczka wynosi:

 • 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – do pierwszego progu podatkowego (120 000 złotych),
 • 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące następujące po miesiącu, po przekroczeniu górnej granicy pierwszego progu podatkowego.

Kwota zmniejszająca podatek 2024

Pracodawca ma możliwość zastosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę, która zależna jest od kwoty wolnej od podatku (aktualnie: 30 000 złotych). W 2024 roku wynosi więc ona 3600 złotych. Zatem pracownik, który chciałby, aby zastosowano wobec niego kwotę zmniejszającą zaliczkę, musi wystosować wniosek, czyli tzw. PIT-2. W 2024 roku PIT-2 można złożyć aż u 3 pracodawców. Wtedy w formularzu zaznacza się odpowiednio:

Monitor rozmów z klientami
 • 1/36, czyli 100 złotych miesięcznie w przypadku podziału na trzech pracodawców,
 • 1/24, czyli 150 złotych miesięcznie w przypadku podziału na dwóch pracodawców,
 • 1/12, czyli 300 złotych miesięcznie w przypadku jednego pracodawcy.

Kogo obowiązuje PIT-2?

Po zmianach, od 1 stycznia 2023 z formularza PIT-2 mogą skorzystać następujące osoby:

 • na umowie o pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • na umowie zlecenie i o dzieło,
 • prowadzące działalność gospodarczą rozliczaną według skali podatkowej,
 • odbywające praktyki absolwenckie lub staż uczniowski,
 • na emeryturze i rencie z zagranicy,
 • na umowie o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • na kontrakcie menedżerskim,
 • z tytułu praw majątkowych,
 • z tytułu dzierżawy i najmu prywatnego.

PIT-2 – jakie informacje zawiera?

Oprócz wniosku o pomniejszenie zaliczki, w formularzu PIT-2 znajduje się kilka ważnych informacji: o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, oświadczenia o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu czy stosowaniu zwolnień podatkowych (ulga na powrót, dla rodzin 4+ i dla pracujących seniorów), ale także wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT w danym roku (gdy dochody płatnika nie przekroczą 30 000 zł) oraz wniosek o zaprzestanie stosowania ulgi dla młodych.

Formularz PIT-2 – do kiedy pracownik musi go złożyć?

Formularz PIT-2 pracownik składa jednorazowo u pracodawcy, zaraz po rozpoczęciu zatrudnienia. Przyjmuje się, że musi to nastąpić przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Jest on ważny przez kolejne lata podatkowe, dopóki ustanie zatrudnienie bądź pracownik wycofa wniosek. W miarę pojawiania się nowych ulg w formularzu warto, aby pracownik złożył go ponownie.

Czy PIT-2 to obowiązek pracodawcy?

Obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie formularza PIT-2 każdemu nowemu pracownikowi. Jednak skorzystanie z tego wniosku to dobrowolna decyzja pracownika. Na pracowniku spoczywa też odpowiedzialność za poprawność wszystkich danych złożonych w formularzu – pracodawca nie ingeruje w zamieszczane informacje.

Co jeśli pracownik nie złoży PIT-2?

Jeśli pracownik nie złoży PIT-2, pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek dochodowy każdego miesiąca. Warto dodać, że w tym przypadku jego kwota wolna od podatku zostanie uwzględniona w zeznaniu rocznym.

Udostępnij