Monitor rozmów z klientami
FinansePodatki

Rozliczenie podatku od handlu kryptowalutami

Rozliczenie podatku od handlu kryptowalutami

Na rozliczenie PIT za handel kryptowalutami za rok 2023 mamy jeszcze trochę czasu. Ze względu na złożoność tematu, warto zająć się tym odpowiednio wcześniej, aby uniknąć błędów i ewentualnych korekt. W jaki sposób to zrobić i jaki formularz należy złożyć?

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut?

Aby rozliczyć się z handlu kryptowalutami, należy złożyć formularz PIT-38. Podatnik ma taki obowiązek, nawet gdy nie uzyskał z tego tytułu przychodów, a jedynie poniósł wydatki na zakup wirtualnej waluty – takie koszty będzie można odliczyć w kolejnych latach.

PIT-38 – dla kogo?

Formularz PIT-38 to deklaracja podatkowa, która służy do rozliczenia dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, spółdzielniach, pochodnych instrumentów finansowych, realizacji praw wynikających z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach lub wkładów w spółdzielniach oraz do rozliczenia przychodów z handlu kryptowalutami.

Koszty w handlu kryptowalutami

W rozliczeniu handlu kryptowalutami istotną pozycją są koszty, które obniżają podstawę opodatkowania. Zalicza się do nich:

  • środki, które były bezpośrednio przeznaczone na ich zakup,
  • prowizje związane z ich zakupem (nie uwzględniamy prowizji pośredników wynikających np. z zasilania portfela do zakupu kryptowalut),
  • prowizje związane z ich wymianą na waluty FIAT (np. złotówki, dolary czy euro).

Kosztem związanym z zakupem kryptowalut nie będą więc usługi wspierające handel wirtualną walutą. Stąd od podatku nie odliczymy abonamentów i opłat za boty, wskaźniki i inne narzędzia tradingowe.

Jak udokumentować koszty?

Dokumentami potwierdzającym koszty poniesione przy handlu kryptowalutami będą różnego rodzaju dowody transakcyjne, np. potwierdzenia, wyciągi, umowy, rachunki i przede wszystkim zestawienia transakcji. Wynika to z linii orzeczniczej Wojewódzkich Sądów Administracyjnych z ostatnich lat. WSA w Gliwicach i Białymstoku opowiedziały się za handlarzami kryptowalut w postępowaniach dotyczących uznania zestawień transakcji jako dokumentów akceptowanych przez urzędy skarbowe.

Ile wynosi podatek od kryptowalut?

Od 2019 roku stawka podatku od handlu kryptowalutami wynosi 19% i podlega jej dochód, czyli różnica między przychodem a poniesionymi kosztami. Kwoty podstawy opodatkowania nie można obniżać o ulgi czy odliczenia podatkowe. Opodatkowana musi zostać jedynie wartość samego dochodu.

Przychód wykazujemy, gdy kryptowaluta:

  • została wymieniona na waluty FIAT,
  • została wymieniona na towar lub usługę,
  • została wymieniona na prawo majątkowe,
  • została użyta do regulowania zobowiązań.

Kryptowaluty – kiedy mówimy o stracie?

W przypadku handlu kryptowalutami nie występuje pojęcie straty – w tym wypadku możemy mówić o nadwyżce kosztów. Jeśli w danym roku koszty uzyskania przewyższają przychody z kryptowalut, nadwyżka nie jest stratą podatkową, ale kosztem przeniesionym do rozliczenia w następnym roku podatkowym.

Oprogramowanie CRM dla firm

Pojęcie straty w przypadku PIT-38 dotyczy tylko sytuacji, gdy nadwyżka dotyczy pozostałych kapitałów (np. akcje, udziały, prawa finansowe) i można ją rozliczać w sposób szczególny przez kolejne lata (zazwyczaj do 5 lat).

Czy można odliczyć od podatku koszty związane z wydobyciem kryptowaluty?

Kosztów związanych z wydobyciem (kopaniem) kryptowaluty nie można odliczyć od podatku. Pomimo usilnych prób oraz dwóch pozytywnych decyzjach Wojewódzkich Sądów Administracyjnego, w 2023 roku zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który mówi o tym, że koszty związane z wydobyciem kryptowalut nie mogą być odliczone od przychodów ze sprzedaży wydobytych kryptowalut. Według uzasadnienia ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia nabycie oraz wytworzenie kryptowaluty – koszty podlegające rozliczeniu to te, które poniesione zostały w przypadku kupna. Dlatego opłaty za prąd, dostęp do Internetu, wynajem lokalu, zakup i serwisowanie sprzętu nie mogą być odliczone od podatku.

Jak złożyć zeznanie podatkowe z handlu kryptowalutami?

Zeznanie podatkowe można złożyć zarówno tradycyjnie w formie papierowej w urzędzie skarbowym, przesłać je do niego pocztą, jak i elektronicznie. W przypadku rozliczenia przez Internet można skorzystać z dostępnych w sieci programów, w tym rządowego e-Deklaracje lub wysłać deklarację przez usługę Twój e-PIT w ramach stron Ministerstwa Finansów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

PIT od kryptowalut – do kiedy złożyć?

Formularz PIT dotyczący kryptowalut należy złożyć do fiskusa dokładnie do 30 kwietnia 2024 roku. O tym obowiązku muszą pamiętać osoby, które kupują oraz sprzedają wirtualne pieniądze. Choć może się wydawać, że czasu jest wiele, warto pomyśleć o wcześniejszym rozliczeniu, aby zrobić to na spokojnie i niczego nie pominąć.

Czy wymiana kryptowaluty podlega opodatkowaniu?

Nie, wymiana jednej kryptowaluty na inną nie podlega opodatkowaniu. Również prowizja od transakcji kryptowaluta-kryptowaluta nie stanowi kosztów przychodu, ponieważ takie transakcje są neutralne podatkowo.

Ile kosztuje kopanie kryptowaluty?

Wydobycie kryptowaluty (pierwotne wydobycie) wiąże się z różnymi wydatkami. Zalicza się do nich wydatki przeznaczone na zakup i serwisowanie sprzętu, energię elektryczną, opłaty za dostęp do internetu czy inne opłaty i prowizje związane z wydobyciem danej kryptowaluty.

Co grozi za nierozliczenie kryptowalut?

W przypadku, gdy całkiem zataimy fakt handlu kryptowalutami, może grozić nam pozbawienie wolności, kara grzywny lub obie te kary razem. Kwalifikacja przestępstwa skarbowego zależy od wartości popełnionego czynu, dlatego wysokość grzywny uregulowana będzie wysokością nierozliczonej kwoty. Jeśli nie zapłaciliśmy podatku lub nie zgłosiliśmy go do urzędu skarbowego, warto najpierw złożyć tzw. czynny żal, czyli przyznać się przed fiskusem do błędu i uregulować zaległości. Może to nam pozwolić na uniknięcie nieprzyjemności, ale każdy przypadek będzie rozważany indywidualnie.

Co w przypadku błędu w zeszłorocznym zeznaniu PIT-38 za handel kryptowalutami?

W przypadku błędu w zeznaniu PIT-38 za rok ubiegły w związku z handlem kryptowalutami, należy złożyć korektę zeznania. Korektę PIT sporządza się na formularzu podatkowym, na którym składało się zeznanie pierwotne. Jeśli formularz PIT składany był drogą elektroniczną, na swoim koncie płatnika należy wybrać opcję “złóż korektę” i postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami.

Udostępnij