Oprogramowanie CRM dla firm
FinansePodatki

Jakie będą składki ZUS w 2024 roku?

Jakie będą składki ZUS w 2024 roku?

Jako przedsiębiorcy, z pewnością zdajecie sobie sprawę, jak ważne jest planowanie finansowe. W tym kontekście nie można pominąć kwestii składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W 2024 roku czekają nas istotne zmiany w zakresie opłat na ZUS, które warto dokładnie przeanalizować.

Składki ZUS rosną co roku, co związane jest z wyższym prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem. Te w 2024 roku wyniesie 7824 zł, co oznacza, że składki na ZUS płacić będziemy w kwocie wyższej o 12,8% niż do tej pory. Czy można liczyć na jakieś ulgi? O ile wzrośnie składka zdrowotna? O szczegółach dowiesz się niżej.

Ile wyniesie składka ZUS dla firm w 2024 roku?

Podstawa do obliczania składek ZUS dla przedsiębiorców jest ściśle powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Od 2024 roku będzie to 60% przeciętnego wynagrodzenia, co przełoży się na kwotę 4694,40 zł. Przy tak ustalonej podstawie, składki ZUS, nie licząc składki zdrowotnej, osiągną poziom 1600,27 zł miesięcznie. To oznacza wzrost o 181,79 zł w stosunku do roku 2023, gdzie składki wynosiły 1418,48 zł.

Szczegółowy rozkład składek:

 • Składka emerytalna: 19,52% podstawy
 • Składka rentowa: 8,00% podstawy
 • Składka chorobowa: 2,45% podstawy
 • Składka wypadkowa: od 0,67% do 3,33% podstawy – zależna od wielkości firmy i branży
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy: łącznie 2,45% podstawy

Składki ZUS – skala podatkowa lub podatek liniowy 2024

W roku 2024, minimalna składka zdrowotna dla osób rozliczających się według skali podatkowej lub za pomocą podatku liniowego będzie wynosić przynajmniej 381,78 zł. To oznacza, że przedsiębiorcy z tych dwóch kategorii będą płacić co miesiąc minimum 1982,05 zł na ZUS. Przełożone na cały rok, minimalne obciążenie wyniesie 23 784,60 zł. Należy pamiętać, że nawet firmy borykające się z problemami finansowymi w 2024 roku, czyli te, które generują niskie przychody lub ponoszą straty, również będą musiały uiścić te opłaty.

Jakie składki ZUS na ryczałcie w 2024 roku?

Przedsiębiorcy opłacający podatki w formie ryczałtu ewidencjonowanego dowiedzą się, jak wysoka będzie ich składka zdrowotna dopiero w styczniu 2024 roku. To dlatego, że podstawę do jej obliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie z ostatniego kwartału poprzedniego roku. Przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie osiągnie poziom 7400 zł, składki dla osób na ryczałcie mogą kształtować się następująco, w zależności od rocznych przychodów:

 • do 60 tys. złotych – 399,60 zł miesięcznie;
 • od 60 tys. do 300 tys. złotych – 666 zł miesięcznie;
 • powyżej 300 tys. złotych – 1198,80 zł miesięcznie.

Dodając te przewidywane wartości do składek standardowego ZUS, całkowite miesięczne obciążenie wyniesie około 2 tys. zł do nawet 2,8 tys. zł.

Oprogramowanie CRM dla firm

Składka zdrowotna w 2024 roku

Reforma podatkowa znana jako Polski Ład przyniosła zmiany w sposobie wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ona teraz uzależniona jest od formy opodatkowania i wysokości dochodu (przychodu). Istnieje minimalny próg składki zdrowotnej równy 9% wartości minimalnego wynagrodzenia, obliczany na dzień 1 stycznia danego roku składkowego (zaczynającego się od 1 lutego). Przykładowo, jeśli minimalne wynagrodzenie w styczniu wyniesie 4242 zł, to najniższa dopuszczalna składka zdrowotna będzie wynosić 381,78 zł. Oto jak wygląda sytuacja dla różnych form opodatkowania:

Zasady ogólne (skala podatkowa):

 • Składka wynosi 9% dochodu.
 • Składki nie można odliczać od podatku.

Podatek liniowy:

 • Składka wynosi 4,9% dochodu.
 • Składka nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

Wysokość składki zdrowotnej to 9% z kwoty bazowej, która jest równa 60%, 100%, lub 180% średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z ostatniego kwartału roku poprzedzającego. Możliwe jest odliczenie 50% opłaconych składek od przychodu. Kwotę składki zdrowotnej dla ryczałtowców ustala się w styczniu, w roku następującym po roku, którego dotyczy średnia wynagrodzenia.

Karta podatkowa:

Składka jest stała i wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia.

Po planowanej podwyżce minimalnego wynagrodzenia do 4242 zł od 1 stycznia 2024, składka zdrowotna wyniesie 381,78 zł. Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej mogą pomniejszyć podatek o 19% opłaconych składek zdrowotnych.

Niższe składki ZUS w 2024 roku

Przedsiębiorcy, którzy obecnie płacą obniżone składki ZUS, również będą musieli przygotować się na ich wzrost w nadchodzącym roku. W systemie ulgowych opłat ZUS, kwota bazowa do obliczenia składek (oprócz części zdrowotnej) to 30% aktualnej płacy minimalnej. Już teraz jest znane, że płaca minimalna w 2024 ma podwoić się. Plan jest taki, by od początku 2024 roku płaca minimalna wynosiła 4242 zł brutto, a od połowy roku – 4300 zł.

Obecnie w ramach ulgowej składki ZUS, kwota bazowa to 903 zł. Po planowanym zwiększeniu płacy minimalnej, od stycznia 2024 r. kwota bazowa do wyliczenia obniżonej składki ZUS wzrośnie do 1273 zł (co wynika z 30% kwoty 4242 zł), a od lipca będzie wynosić 1290 zł (30% z 4300 zł). Oznacza to, że składka ZUS na preferencyjnych warunkach (bez części przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne) będzie wynosić miesięcznie 402,65 zł od stycznia do czerwca 2024 roku, co stanowi wzrost o 71,39 zł w stosunku do roku poprzedniego, oraz 408,16 zł od lipca do końca 2024 roku.

Udostępnij