Oprogramowanie CRM dla firm
BiznesFinanse

Ulga na start dla przedsiębiorców – co musisz wiedzieć?

Ulga na start dla przedsiębiorców – co musisz wiedzieć?

Ulga na start umożliwia przedsiębiorcom niepłacenie składek ubezpieczenia społecznego przez pierwsze miesiące prowadzenia firmy. Głównym celem programu jest pomoc w rozwoju początkujących biznesów. Jednak mogą z niego skorzystać tylko określone grupy przedsiębiorców. Sprawdź, kogo dotyczy ulga i na jakich zasadach działa.

Czym jest ulga na start?

Ulga na start to program rządowy skierowany do początkujących przedsiębiorców lub tych, którzy mają za sobą zawieszenie działalności, które umożliwia prowadzenie firmy bez konieczności opłacania jednej ze składek. Każda osoba z firmą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (i nieubezpieczona z innego tytułu) jest zobowiązana do opłacania składki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Ustawa o prawie przedsiębiorców mówi jednak o tym, że osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą mogą zostać zwolnione z opłacania składki społecznej w czasie trwania ulgi na start.

Z jakich składek zwalnia ulga na start?

Ulga na start zwalnia przedsiębiorców z płacenia składek:

 • na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • na Fundusz Pracy,
 • na Fundusz Solidarnościowy.

Kwotę, którą przedsiębiorca zaoszczędzi, nie może przeznaczyć na własną emeryturę ani rentę. W trakcie ulgi na start nie otrzyma świadczeń w przypadku choroby czy wypadku oraz zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego.

Ulga na start a składka zdrowotna

W trakcie trwania ulgi na start przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to jedyna składka, którą w tym czasie jest on zobowiązany opłacać. Jej wysokość będzie zależeć od wybranej formy opodatkowania działalności – podatek liniowy, karta podatkowa, skala podatkowa, ryczałt ewidencjonowany.

Przez jaki czas można skorzystać z ulgi na start?

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki programu, mogą skorzystać z ulgi na start jedynie przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy. Warto podkreślić, że muszą to być pełne miesiące kalendarzowe, dlatego rozpoczęcie działalności innego dnia miesiąca, niż pierwszego, wydłuża czas niepłacenia składek społecznych o kolejny pełny miesiąc. Wyjaśniamy na przykładzie:

Monitor rozmów z klientami
 • rozpoczęcie ulgi na start 1 lutego kończy się z dniem 31 lipca,
 • rozpoczęcie ulgi na start 2 lutego kończy się z dniem 31 sierpnia (pełny miesiąc korzystania z ulgi zaczyna się w marcu).

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Ulga na start obejmuje:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobową lub będące wspólnikami spółek cywilnych,
 • przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Przedsiębiorca nie może objąć ulgą na start swoich pracowników, współpracowników ani zleceniobiorców. Te osoby muszą być obowiązkowo objęte ubezpieczeniem społecznym od samego początku rozpoczęcia ich zatrudnienia.

Ulga na start a działalność rolnicza

Z ulgi na start mogą też skorzystać rolnicy zaczynający prowadzić działalność gospodarczą. Nie muszą oni ubezpieczać się w ZUS, gdy:

 • są ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) nieprzerwanie przez minimum 3 lata,
 • są właścicielami gospodarstwa rolnego o obszarze większym niż 1ha przeliczeniowy,
 • prowadzą lub pracują na gospodarstwie rolnym
 • złożyli oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie są nigdzie zatrudnieni,
 • nie są na emeryturze, rencie,
 • kwota ich podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej.

W innym przypadku przedsiębiorcy na działalności rolniczej muszą ubezpieczyć się w ZUS i korzystać z Ulgi na start na zasadach ogólnych.

Zawieszenie działalności w trakcie ulgi na start

W czasie trwania ulgi na start jest możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Jednak wtedy czas trwania ulgi nie wydłuża się ani nie wstrzymuje. Przedsiębiorca, który wznowi działanie swojej firmy po upływie 6 miesięcy trwania ulgi, będzie zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne na normalnych zasadach.

Jak zgłosić się do ulgi na start?

Aby skorzystać z ulgi na start, należy złożyć formularz ZUS ZZA. Możesz to zrobić tradycyjnie w formie papierowej, w programie ePłatnik lub już podczas rejestrowania swojej firmy w CEIDG. Należy pamiętać, że czas składania formularza jest ograniczony — trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Udostępnij