Oprogramowanie CRM dla firm
AktualnościBiznesPodatki

Wakacje od ZUS 2024 – projekt ustawy już jest (aktualizacja 17.06.2024)

Wakacje od ZUS 2024 – projekt ustawy już jest (aktualizacja 17.06.2024)

Na początku roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Już 22 stycznia 2024 na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy przedstawiający tzw. wakacje od ZUS, czyli nowe rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorców.

Na czym będą polegać wakacje od ZUS?

Zapowiedziany projekt, potocznie nazywany „wakacje od ZUS”, ma na celu ułatwić mikroprzedsiębiorcom prowadzenie własnego biznesu w Polsce. Nowe rozwiązanie ma umożliwić im jednorazowe zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ma to na celu zwiększenie płynności finansowej, zmniejszenie obciążenia stałymi kosztami i wsparcie w rozwoju biznesu, szczególnie w obliczu ekonomicznych wyzwań.

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji od ZUS?

Projekt zakłada, że z wakacji od składek ZUS będą mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w tym samozatrudnieni, wpisani do CEIDG:

  • prowadzący działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych),
  • będący mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro).

Podstawowe założenia wakacji od ZUS

Podstawowym założeniem nowej ustawy jest to, że mikroprzedsiębiorcy będą mogli raz do roku zdecydować się na miesięczną przerwę od opłacania składek: emerytalnych, rentowych, wypadkowych, chorobowych, a także wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wakacje od składek ZUS mają być całkowicie dobrowolne. Co więcej, przedsiębiorca sam zdecyduje w jakim miesiącu chce z nich skorzystać. W tym czasie składkę w całości ma zapłacić państwo – osoba prowadząca biznes nie straci w ten sposób ciągłości finansowej.

Wakacje od ZUS a składka zdrowotna

Zysk z wakacji składkowych dla przedsiębiorców może być niewielki, ponieważ wszelkie zaoszczędzone kwoty ze składek na ubezpieczenia społeczne mogą być zniwelowane przez wyższy podatek oraz składkę zdrowotną. Wynika to z tego, że brak opłacania składek bezpośrednio ją podwyższa oraz wpływa na podstawę opodatkowania. Wakacje mogą nie przynieść korzyści również przedsiębiorcom korzystającym z PIT liniowego, ze względu na brak kwoty wolnej od podatku i z reguły wyższe składki zdrowotne. Okazuje się, że największe korzyści z wakacji od ZUS mogą mieć przedsiębiorcy z dochodami nieprzekraczającymi 30 tys. zł rocznie, którzy podatku nie płacą.

Monitor rozmów z klientami

Obowiązki przedsiębiorcy podczas wakacji od ZUS

Projekt ustawy mówi, że przedsiębiorca w okresie zwolnienia ze składek będzie zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

  • deklarację rozliczeniową,
  • imienny raport miesięczny przedstawiający składki na ubezpieczenia społeczne za siebie, które zostały objęte zwolnieniem,
  • imienny raport miesięczny z informacją o należnej składce na ubezpieczenie zdrowotne za siebie,
  • imienne raporty za innych ubezpieczonych (w przypadku zgłaszania ich do ubezpieczeń).

Wakacje od ZUS – na jaki okres?

Wakacje od ZUS będą dotyczyć jednego miesiąca kalendarzowego. Pierwotnie wakacje od ZUS miały trwać 3 miesiące, jednak termin ten został skrócony. Aby skorzystać z programu, płatnik będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek i samodzielnie wybrać miesiąc, w którym zostanie zwolniony ze składek.

Wakacje od ZUS – kiedy?

Uruchomienie wakacji od ZUS planowane jest na 1 października 2024. Ministerstwo Rozwoju i Technologi chce, aby projekt znalazł się w Sejmie jeszcze w marcu 2024. Na chwilę obecną wszystkie szczegóły ustawy będą dokładnie omawiane przez podmioty państwowe.

Wakacje składkowe – aktualizacja 17.06.2024

Znamy dokładną datę rozpoczęcia wakacji od ZUS. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotowało ustawę, którą 7 czerwca zatwierdził Prezydent RP. Wakacje składkowe zaczną obowiązywać już od 1 listopada 2024 roku. Przedsiębiorcy będą więc mogli skorzystać z tego rozwiązania już od grudnia bieżącego roku. Zgodnie z zasadami, z wakacji od ZUS można skorzystać w jednym wybranym przez siebie miesiącu w roku.

Udostępnij