Monitor rozmów z klientami
FinansePodatkiZarabianie

ZUS na umowy zlecenie od 2025 roku

ZUS na umowy zlecenie od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku wszystkie umowy cywilnoprawne zostaną oskładkowane przez ZUS, co jest związane z wymaganiami Krajowego Planu Odbudowy. Co ta zmiana oznacza dla pracodawców, a co dla pracowników? Wyjaśniamy.

Określenie tej zmiany w prawie jako rewolucja nie jest na wyrost, gdyż od wszystkich umów cywilnoprawnych będą odprowadzane składki na emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Obecnie ZUS płaci się tylko od minimalnego wynagrodzenia, czyli 4242 zł brutto (od 1 lipca będzie to 4300 zł brutto).

Składki ZUS — Jak jest obecnie?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia odprowadza się od wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli do kwoty 4242 zł brutto. A od 1 lipca br. do kwoty 4300 zł. Wszelkie sumy przekraczające tę wartość są faktycznie zwolnione z obowiązku odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Osoba, która otrzymuje dochody z kilku źródeł, takich jak dodatkowe zlecenia, umowa o pracę z innym pracodawcą, lub prowadzi własną działalność gospodarczą, nie musi płacić składek ZUS od swojego zlecenia.

Dla osoby zawierającej więcej niż jedną umowę zlecenie, taka sytuacja jest finansowo korzystna, ponieważ zwiększa to kwotę netto, którą otrzymuje.

Oprogramowanie CRM dla firm

Na przykład, rozdzielając wynagrodzenie na dwie umowy zlecenie, jedna na kwotę 4242 zł, a druga na 5758 zł, można osiągnąć większe korzyści finansowe. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe są płacone tylko z pierwszej umowy. Z kolei druga umowa obciążona jest jedynie składką zdrowotną, nie zwiększając przy tym środków na emeryturę. Dzięki temu mechanizmowi zwany zbiegiem umów, zleceniobiorca może zaoszczędzić około 650 zł, które otrzymuje dodatkowo na rękę.

Składki ZUS — Jak będzie?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przewiduje wdrożenie reformy na czwarty kwartał 2024 r. Z kolei wejście jej w życie to 1 stycznia 2025 r. Wtedy składki ZUS mają być odprowadzane od każdej umowy zlecenie, tak jak to się dzieje obecnie w przypadku umowy o pracę. Oznacza, że osoby wykonujące dzisiaj pracę w oparciu o umowę zlecenie otrzymają niższe wynagrodzenie netto. Problem mogą mieć także przedsiębiorcy, gdyż zwiększy to obciążenie zleceniodawcy. Szacuje się, że jego koszty wzrosną średnio o 20%. Wyjątkiem od ozusowania wszystkich umów zleceń mają być umowy zlecenia, zawierane z uczniami szkół średnich i studentami do 26. roku życia.

W świetle najnowszego raportu ZUS z grudnia 2020 roku, zatytułowanego „Pełne dochody — niepełne składki”, ujawnia się interesujący obraz polskiego rynku pracy i systemu ubezpieczeń społecznych. Otóż okazuje się, że aż 6,4% zatrudnionych w Polsce, co przekłada się na ponad milion osób, osiąga dochody z więcej niż jednego źródła, co prowadzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych. I właśnie tych pracowników dotkną wprowadzane zmiany.

Udostępnij