Monitor rozmów z klientami
FinanseKredyty

Wakacje kredytowe 2024 – jak złożyć wniosek?

Wakacje kredytowe 2024 – jak złożyć wniosek?

Wakacje kredytowe to wsparcie Polaków obciążonych zobowiązaniami finansowymi na hipotekę, które pozwala na zawieszenie spłaty w 2023 roku. Wiele wskazuje na to, że również w 2024 będzie można skorzystać z tej pomocy. Wakacje kredytowe to specjalny mechanizm, który umożliwia kredytobiorcom tymczasowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego. Mimo iż nie jest on przeznaczony dla firm, to i tak osobom z własną działalnością może ułatwić życie.

Jak działają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to rozwiązanie skierowane do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej – na przykład w wyniku utraty pracy, znacznego pogorszenia się sytuacji zdrowotnej, czy też innych nieprzewidzianych okoliczności. Ten mechanizm został wprowadzony jako odpowiedź na ekonomiczne wyzwania, z jakimi mogą się zmierzyć kredytobiorcy, szczególnie w czasach kryzysu ekonomicznego lub innych zawirowań rynkowych.

Procedura skorzystania z wakacji kredytowych zwykle wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w banku, który udzielił kredytu. Banki mają określone kryteria, które muszą być spełnione, aby wniosek został zaakceptowany. Typowo, wakacje kredytowe można uzyskać na okres od kilku miesięcy do nawet roku. W tym czasie kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku spłaty rat kredytu, jednak odsetki nadal mogą być naliczane, co oznacza, że po zakończeniu okresu wakacji kredytowych, łączna kwota do spłaty może być wyższa. To rozwiązanie, choć przynosi tymczasową ulgę finansową, wymaga również rozważenia długoterminowych konsekwencji i potencjalnych dodatkowych kosztów.

Czy w 2024 roku będą wakacje kredytowe?

Tak, w 2024 roku będą wakacje kredytowe, ale nie wszystkie szczegóły są jeszcze znane. To, co wiemy na pewno, to, że z tego prawa będą mogły skorzystać osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny przez 1 lipca 2022 roku. Kredytobiorcy mają możliwość zawieszenia spłaty jednej raty w każdym kwartale, a procedura wnioskowania prawdopodobnie pozostanie taka sama jak w 2023 roku. Warunki, które są tutaj ważne to:

Oprogramowanie CRM dla firm
  • Kredyty do 400 tys. zł;
  • Kredyty od 400 tys. zł do 800 tys. zł, jeżeli miesięczna rata kredytu (kapitał i odsetki) stanowi ponad 50% dochodu domowego. Dochód ten liczy się na podstawie ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o wakacje kredytowe.

Każdy posiadacz kredytu hipotecznego (lub pożyczki hipotecznej) w złotych, przeznaczonego na własne potrzeby mieszkaniowe i zawartego przed 1 lipca 2022 roku, ma możliwość ubiegania się o przerwę w spłacie jednej raty w każdym kwartale. Warunek ten dotyczy umów, których termin spłaty przypada co najmniej 6 miesięcy po tej dacie. Wciąż istnieje opcja złożenia wniosku o zawieszenie spłaty jednej raty w ostatnim kwartale 2023 roku.

Z tej opcji będą mogli skorzystać posiadacze kredytów hipotecznych zawartych przed 1 lipca 2022 r., pod warunkiem że kwota kapitału kredytu nie przekracza 400 tys. zł, lub jeśli jest wyższa, ale miesięczne raty stanowią ponad 50% dochodu gospodarstwa domowego, obliczanego na podstawie ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w 2024?

Wniosek o wakacje kredytowe w 2024 roku można złożyć na kilka sposób, gdyż polskie banki oferują taką możliwość. Klient ma do wyboru:

  • osobistą wizytę w oddziale;
  • listowne złożenie wniosku;
  • poprzez e-mail;
  • wykorzystując bankowość internetową;

Wakacje kredytowe są aktywowane po dostarczeniu wniosku do banku. Bank ma obowiązek potwierdzić jego otrzymanie w ciągu 21 dni, informując o ewentualnych kosztach dodatkowych, np. związanych z ubezpieczeniem. Okres spłaty kredytu wydłuża się o czas trwania wakacji.

Udostępnij